kitąmet

kitąmet
ki̇̀tąmet prv. Atlýginimus padi̇̀dins ne anksčiaũ kaip ki̇̀tąmet.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kitąmet — kitąmẽt adv., kìtąmet DŽ kitais metais: Paspėsi da kitąmẽt Gs. Aš kitąmẽt supinsiu cibulių kasą Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • avižiena — sf. (1) Skr, avižienà (3) K, Š, Grg, Klvr, Kp; R laukas, kur nupjautos avižos: Da stovi nearta visa avižiena (avižienà) Gs. Mūs avižienà gryna kap stalas – nėr žolės Nmn. Avižienõs šįmet nė nearėm – kitąmet galės būti pūdymas Mrj. Varyk žąsis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boba — sf. (1) 1. R, K menk. ištekėjusi moteris; sena moteris, senė: Vetuša boba SD4. Da boba drūta, apie pečių sukas kai ratas Klt. Drūta (tvirta) boba, nei su girnoms nesumaltum B. Boba – gana stora, raudona, dikta, pilvota Žem. Susisėdę bobos i plepa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstipti — išstìpti intr. 1. N, Š, Rtr, NdŽ, Trgn daugeliui nudvėsti, išgaišti: Visi jo gyvoliai išstìpo, t. y. išdvėsė J. Išstìpo [viščiukai] vienas per kitą – liko tik keturi Slv. Kiaulės liaukom apsergsta, numėlynuoja i išstem̃pa Klt. Vėžių daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalva — 1 kalvà sf. (4) 1. R, K, M, Š, K.Būg pakili vieta, nedidelis kalnelis: Ant kalvos žolė žaliuoja S.Nėr. Ir Dzūkijos laukai, smėlynų kalvomis pabalę K.Kors. Ir ėmė puoštis kalvos mūs smiltingos našaus Tarybų derliaus vainiku (sov.) rš. Kalvà yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kareivija — kareivijà sf. col. (2) kareiviai, kariuomenė: Vaikas išėjo an kareivìją Ėr. Raštininkų kareivija nemėgo rš. Dar tik atrodo vaikelỹs, o jau buvo kareivìjoj Gs. Mūs Jonui kitąmet reik į kareiviją išeiti KzR. Jis kareivijon pasidavęs LTI63(Bs).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikas — 1 laĩkas sm. (4) 1. sing. fil. nuolat besivystančios materijos egzistavimo forma: Pagrindinės bet kurios būties formos yra erdvė ir laikas rš. 2. sing. trukmė, tos trukmės tarpas, matuojamas amžiais, metais, mėnesiais, dienomis, valandomis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamušti — pamùšti, pàmuša, pàmušė tr. 1. šiek tiek mušti, aplupti, apdaužyti: Kai jį jau Šilkalny pàmušė, tai nuo to laiko ramesnis pasidarė Šn. Itą mergą ir uošvį macnai pàmušė Dv. Reikia pamùšt – pasileidę, neklauso Vrn. Pàmušė vienas kitą Dv. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pristovas — ×pristõvas (sl.) sm. (2), prìstovas (1) Mrj 1. dvaro prievaizdas: Dvare pristovù tada buvo vokietis Skr. Mūsų dvare ir prìstovas ne taip piktas buvęs Up. Dirba po pristovù J. Tai dėkui saulutei, kad anksti nusileido, tik ne dėkui pristovui,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”